----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Việc ghi chép Gia Phả luôn gắn liền mật thiết với các địa danh. Vì vậy để chuẩn hóa thông tin cho chính xác với từng thời kỳ cụ thể, chúng tôi chia sẻ dữ liệu hoàn chỉnh về Nam Kỳ Lục tỉnh dưới thời vua Tự Đức của nhà Nguyễn.


 

南圻六省

NAM KỲ LỤC TỈNH 南圻六省 (1855)

00
Số phủ
00
Số huyện
000
Số tổng
0000
Số xã thôn

TỈNH BIÊN HÒA

 1. Phủ Phước Long
  • Huyện Phước Chánh: 5 tổng, 89 xã thôn, 2 bang Tàu.
  • Huyện Bình An: 6 tổng, 58 xã thôn, 2 bang Tàu.
  • Huyện Ngãi An: 5 tổng, 51 xã thôn.
  • Huyện Phước Bình: 5 tổng, 60 xã thôn.
 2. Phủ Phước Tuy
  • Huyện Phước An: 4 tổng, 42 xã thôn.
  • Huyện Long Thành: 4 tổng, 61 xã thôn.
  • Huyện Long Khánh: 6 tổng, 47 xã thôn.

TỈNH GIA ĐỊNH

 1. Phủ Tân Bình
  • Huyện Bình Dương: 6 tổng, 105 xã thôn.
  • Huyện Bình Long: 6 tổng, 109 xã thôn.
  • Huyện Tân Long: 4 tổng, 71 xã thôn.
 2. Phủ Tân An
  • Huyện Cửu An: 4 tổng, 53 xã thôn.
  • Huyện Phước Lộc: 6 tổng, 94 xã thôn.
  • Huyện Tân Hòa: 4 tổng, 35 xã thôn.
  • Huyện Tân Thạnh: 4 tổng, 32 xã thôn.
 3. Phủ Tây Ninh
  • Huyện Tân Ninh: 2 tổng, 24 xã thôn.
  • Huyện Quang Hóa: 4 tổng, 32 xã thôn.

TỈNH ĐỊNH TƯỜNG

 1. Phủ Kiến An
  • Huyện Kiến Hưng: 5 tổng, 75 xã thôn.
  • Huyện Kiến Hòa: 5 tổng, 82 xã thôn.
 2. Phủ Kiến Tường
  • Huyện Kiến Phong: 4 tổng, 36 xã thôn.
  • Huyện Kiến Đăng: 5 tổng, 51 xã thôn.

TỈNH VĨNH LONG

 1. Phủ Định Viễn
  • Huyện Vĩnh Bình: 8 tổng, 75 xã thôn.
  • Huyện Vĩnh Trị: 6 tổng, 43 xã thôn.
 2. Phủ Hoằng Trị
  • Huyện Bảo Hựu: 6 tổng, 42 xã thôn.
  • Huyện Bảo An: 5 tổng, 27 xã thôn.
  • Huyện Tân Minh: 6 tổng, 75 xã thôn.
  • Huyện Duy Minh: 5 tổng, 34 xã thôn.
 3. Phủ Lạc Hóa
  • Huyện Tuân Ngãi: 5 tổng, 76 xã thôn.
  • Huyện Trà Vinh: 5 tổng, 70 xã thôn.

TỈNH AN GIANG

 1. Phủ Tuy Biên
  • Huyện Tây Xuyên: 3 tổng, 38 xã thôn.
  • Huyện Phong Phú: 3 tổng, 31 xã thôn.
  • Huyện Hà Dương: 4 tổng, 40 xã thôn.
  • Huyện Hà Âm: 2 tổng, 40 xã thôn.
 2. Phủ Tân Thành
  • Huyện Vĩnh An: 4 tổng, 36 xã thôn.
  • Huyện Đông Xuyên: 4 tổng, 33 xã thôn.
  • Huyện An Xuyên: 3 tổng, 25 xã thôn. 
 3. Phủ Ba Xuyên
  • Huyện Phong Nhiêu: 3 tổng, 17 xã thôn.
  • Huyện Vĩnh Định: 4 tổng, 19 xã thôn.

TỈNH HÀ TIÊN

 1. Phủ An Biên
  • Huyện Hà Châu: 5 tổng, 63 xã thôn.
  • Huyện Long Xuyên: 2 tổng, 55 xã thôn.
  • Huyện Kiên Giang: 4 tổng, 66 xã thôn.
Previous reading
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO TỈNH CÀ MAU (PHƯỜNG 6, THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU)
Next reading
NHÀ THỜ TIN LÀNH CÀ MAU (PHƯỜNG 9, THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU)