----------------------------------------------------------------------------------------------------
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Reddit
Reddit

Chùa tọa lạc tại ấp 5, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

0000
Năm được thành lập
000
Quy mô của công trình

GALLERY

f4fa7ea38afbd3282f7e1651c872c1e2.md.jpg
a7a20a720f391235b854669399281392.md.jpg
db22c0e5e1cc7ab88c4da63e0563ee40.md.jpg
fb007f7f0f7fcf36ba973e5c7c4155e3.md.jpg
6c30e5bf38e54d6c7c3bd98a69f6fe8e.md.jpg
a84eda36dfc75e09195807191e9b5c2c.md.jpg
4b36ed4ce2a74c72c64af0c1a22deba9.md.jpg
63a84e06698d670728a3ffc1178ab704.md.jpg
40118cc51a3442bc23c84d5e72d122b0.md.jpg
dc74c3f3b732faf13dff4493ec3aaa04.md.jpg
939a1630904368ca25ae23bb8f14130a.md.jpg
bcb8d481aa36a8b0b7a6bddf0b7f1464.md.jpg
5dcfb3177b5a6d6b47278ec64af71ebe.md.jpg

Previous reading
CHÙA MINH NGUYỆT CƯ SỸ LÂM (PHƯỜNG 2, THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU)
Next reading
CHÚA XỨ THÁNH MẪU TÂN LỘC (XÃ TÂN LỘC, HUYỆN THỚI BÌNH, TỈNH CÀ MAU)