Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Cá nhân

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | Đ

Tên chính Họ chính Sosa Sinh nhật Địa điểm Qua đời Tuổi đời Địa điểm Thay đổi cuối
NGÔ THỊ BA (Ba)
023 tháng 05 2019 - 11:52:42
NGÔ VĂN BÉ (Bảy)
1954 (Giáp Ngọ)66226 tháng 05 2019 - 21:23:04
NGÔ THỊ BÉ SÁU (Sáu)
026 tháng 05 2019 - 10:16:33
NGÔ THỊ BÍCH TRÂM (Ba)
027 tháng 05 2019 - 01:43:08
NGÔ THỊ CHÚC
327 tháng 05 2019 - 16:53:19
NGÔ THỊ CHÚC PHIL
227 tháng 05 2019 - 01:57:13
NGÔ MINH CƯỜNG (Năm)
026 tháng 05 2019 - 10:16:16
NGÔ NGUYỄN HUYNH GIA (Hai)
019 tháng 08 2019 - 11:49:01
NGÔ THỊ HAI (Hai)
1937 (Đinh Sửu)
1937 (Đinh Sửu)
83526 tháng 05 2019 - 21:19:30
NGÔ HOÀI HẬN
223 tháng 05 2019 - 13:06:08
NGÔ THỊ MAI HOA (Sáu)
027 tháng 05 2019 - 01:01:38
NGÔ KIM HUÊ
1950 (Canh Dần)70226 tháng 11 2019 - 09:47:40
NGÔ NGUYỄN TRÚC HUỲNH (Hai)
019 tháng 08 2019 - 11:49:58
NGÔ NGUYỄN THẾ HUỲNH (Ba)
019 tháng 08 2019 - 11:51:46
NGÔ HUỲNH TUẤN KHANH (Hai)
127 tháng 05 2019 - 00:38:56
NGÔ LÊ DUY KHANH (Ba)
019 tháng 08 2019 - 11:52:39
NGÔ THỊ KIM CƯƠNG
227 tháng 05 2019 - 01:53:45
NGÔ KIM LẾN (Ba)
227 tháng 05 2019 - 01:00:58
NGÔ THANH LIÊM
127 tháng 05 2019 - 01:39:07
NGÔ THỊ LIỄU (Ba)
026 tháng 05 2019 - 10:15:42
NGÔ THỊ MỸ LINH ((Hai)
024 tháng 05 2019 - 00:10:02
NGÔ HOÀI LINH (Ba)
024 tháng 05 2019 - 08:40:49
NGÔ PHI LÍP (Hai)
027 tháng 05 2019 - 01:50:02
NGÔ THỊ CHÚC MÙI (Hai)
027 tháng 05 2019 - 01:56:35
NGÔ VĂN NĂM (Năm)
1946 (Bính Tuất)74826 tháng 05 2019 - 21:20:32
NGÔ TRÍ NHỚ (Hai)
027 tháng 05 2019 - 01:39:48
NGÔ MINH SANG (Tư)
026 tháng 05 2019 - 10:15:57
NGÔ MINH SAO (Hai)
227 tháng 05 2019 - 00:46:32
NGÔ VĂN SÁU (Sáu)
1948 (Mậu Tý)72526 tháng 05 2019 - 21:21:39
NGÔ MINH SỬ (Năm)
127 tháng 05 2019 - 01:01:26
NGÔ THANH THẢO (Hai)
027 tháng 05 2019 - 01:44:32
NGÔ THANH THƠM
127 tháng 05 2019 - 01:55:47
NGÔ THANH THÔN
127 tháng 05 2019 - 01:49:09
NGÔ THANH THÔNG
127 tháng 05 2019 - 01:43:50
NGÔ MINH THÙY (Tư)
227 tháng 05 2019 - 01:01:10
NGÔ THỊ THÚY (Hai)
026 tháng 05 2019 - 10:15:28
NGÔ THANH THÚY
027 tháng 05 2019 - 01:36:32
NGÔ QUỐC TOÀN
025 tháng 05 2019 - 16:15:35
NGÔ MINH TRIỀU
626 tháng 05 2019 - 10:11:29
NGÔ VĂN TƯ (Tư)
026 tháng 05 2019 - 21:24:22
NGÔ VĂN TỴ
623 tháng 05 2019 - 10:51:55
NGÔ THỊ ÚT (Bảy)
026 tháng 05 2019 - 10:16:48
NGÔ THANH VĂN
227 tháng 05 2019 - 01:41:30
NGÔ THỊ BÉ VÀNG (Hai)
027 tháng 05 2019 - 01:42:53
NGÔ PHƯƠNG VY (Hai)
027 tháng 05 2019 - 00:39:48