Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGÔ MINH TRIỀU-

Tên đầy đủ
NGÔ MINH TRIỀU
Tên lót
MINH
Tên chính
TRIỀU
Họ chính
NGÔ

Kết hônNGUYỄN THỊ MĂNG (Ba)Xem gia đình này

Gia đình với NGUYỄN THỊ MĂNG (Ba) - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Con gái
Con trai
Con trai
Con gái
Con gái