Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN THỊ PHÒNGTuổi đời: 58 niên1888-1946

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ PHÒNG
Tên lót
THỊ
Tên chính
PHÒNG
Họ chính
NGUYỄN

Sinh nhật 1888 (Mậu Tý)

Kết hôn VĂN KHẢI (Ba)Xem gia đình này

Con gái sinh ra
#1
THỊ THOÀN
1907 (Đinh Mùi) (lúc 19 tuổi)

Con gái sinh ra
#2
THỊ BAN
1910 (Canh Tuất) (lúc 22 tuổi)

Con trai sinh ra
#3
VĂN HOÀNG
1912 (Nhâm Tý) (lúc 24 tuổi)

Con gái sinh ra
#4
THỊ ĐẠM
1916 (Bính Thìn) (lúc 28 tuổi)

Qua đời 1946 (Bính Tuất) (lúc 58 tuổi)

Gia đình với VĂN KHẢI (Ba) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
4 niên
Con gái
3 niên
Con trai
5 niên
Con gái
VĂN KHẢI (Ba) + NGUYỄN THỊ THẾ - Xem gia đình này
Chồng
Vợ của Chồng
Kết hôn:
Con trai của chồng
6 niên
Con gái của chồng
4 niên
Con gái của chồng
11 niên
Con trai của chồng
VĂN KHẢI (Ba) + NGUYỄN THỊ NĂM - Xem gia đình này
Chồng
Vợ của Chồng
Kết hôn:
Con gái của chồng
6 niên
Con trai của chồng
3 niên
Con gái của chồng
6 niên
Con gái của chồng
10 niên
Con trai của chồng