Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN THỊ TÂM-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ TÂM
Tên lót
THỊ
Tên chính
TÂM
Họ chính
NGUYỄN
Kết hôn VĂN THẠCH (Tám)Xem gia đình này

Con trai sinh ra
#1
VĂN SỬ (Năm)
6 tháng 09 1967 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Tám năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 10 ngày ứng với ngày 19 tháng 09 năm 2020)

Gia đình với VĂN THẠCH (Tám) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
Con gái
Con trai
Con trai
Con trai
Con trai
Con gái
Con gái
Con trai
Con gái
Con gái
Con trai