Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN VĂN CHI-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN CHI
Tên lót
VĂN
Tên chính
CHI
Họ chính
NGUYỄN

Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN CƯƠNG
10 tháng 12 1945 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Mười Một năm Ất Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 129 ngày ứng với ngày 09 tháng 12 năm 2021)

Cha qua đờiNGUYỄN VĂN DIỆU
1963 (Quý Mão)

Bà nội qua đời THỊ QUYỀN (Hai)
17 tháng 01 1966 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Chạp năm Ất Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 179 ngày ứng với ngày 28 tháng 01 năm 2022)

Mẹ qua đời THỊ HƯƠNG
1982 (Nhâm Tuất)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Chị em
Anh em
Bản thân
Chị em
Chị em
Anh em