Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN NHƯ-

Tên đầy đủ
VĂN NHƯ
Tên lót
VĂN
Tên chính
NHƯ
Họ chính

Bà ngoại qua đờiDU THỊ ẢNH
1948 (Mậu Tý)

Ông ngoại qua đời VĂN THI (Hai)
1956 (Bính Thân)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Anh em
Chị em
Anh em
Bản thân