Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TRẦN QUANG LÊTuổi đời: 50 niên1910-1960

Tên đầy đủ
TRẦN QUANG LÊ
Tên lót
QUANG
Tên chính
Họ chính
TRẦN