Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TRẦN QUANG LÊTuổi đời: 50 niên1910-1960

Tên đầy đủ
TRẦN QUANG LÊ
Tên lót
QUANG
Tên chính
Họ chính
TRẦN
Sinh nhật 1910 (Canh Tuất) 29

Mẹ qua đời THỊ RỒNG (Ba)
1944 (Giáp Thân) (lúc 34 tuổi)

Qua đời 1960 (Canh Tý) (lúc 50 tuổi)