Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN THỊ MĂNG (Ba)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ MĂNG (Ba)
Tên lót
THỊ
Tên chính
MĂNG
Họ chính
NGUYỄN

Kết hônNGÔ MINH TRIỀUXem gia đình này

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Bản thân
Anh em
Anh em
Chị em
Gia đình với NGÔ MINH TRIỀU - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con gái
Con gái
Con trai
Con trai
Con gái
Con gái