Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN NHẬT MINH (Ba)Tuổi đời: 14 niên2007-

Tên đầy đủ
NGUYỄN NHẬT MINH (Ba)
Tên lót
NHẬT
Tên chính
MINH
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 2007 (Đinh Hợi) 31 30