Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐẶNG THÚY HẰNGTuổi đời: 54 niên1967-

Tên đầy đủ
ĐẶNG THÚY HẰNG
Tên lót
THÚY
Tên chính
HẰNG
Họ chính
ĐẶNG

Sinh nhật 1967 (Đinh Mùi) 20 19

Chị em sinh raĐẶNG KIM INH
1969 (Kỷ Dậu) (lúc 2 tuổi)

Anh em sinh raĐẶNG MINH GIẢN
1973 (Quý Sửu) (lúc 6 tuổi)

Anh em sinh raĐẶNG HOÀNG VIỆT
1975 (Ất Mão) (lúc 8 tuổi)

Anh em sinh raĐẶNG VĂN THÙY
1976 (Bính Thìn) (lúc 9 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
3 niên
Em gái
5 niên
Em trai
3 niên
Em trai
2 niên
Em trai
Anh em