Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

CAO THIỆN BÍCH TRÂM (Ba)Tuổi đời: 12 niên2009-

Tên đầy đủ
CAO THIỆN BÍCH TRÂM (Ba)
Tên lót
THIỆN BÍCH
Tên chính
TRÂM (Ba)
Họ chính
CAO