Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN ÚT (Tám)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN ÚT (Tám)
Tên lót
VĂN
Tên chính
ÚT
Họ chính
NGUYỄN
Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN TỬNG (Tám)
16 tháng 01 1945 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Chạp năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 50 ngày ứng với ngày 15 tháng 01 năm 2021)

Bà nội qua đờiLÂM THỊ LƯỢM
5 tháng 01 1970 (Nhầm ngày Hăm Tám tháng Mười Một năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 45 ngày ứng với ngày 10 tháng 01 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Chị em
Anh em
Anh em
Chị em
Chị em
Bản thân