Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ ĐỜI-

Tên đầy đủ
THỊ ĐỜI
Tên lót
THỊ
Tên chính
ĐỜI
Họ chính

Cha qua đời VĂN TRÂN
1992 (Nhâm Thân)