Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

LÂM THỊ MY NHỎ (Ba)-

Tên đầy đủ
LÂM THỊ MY NHỎ (Ba)
Tên lót
THỊ
Tên chính
MY NHỎ
Họ chính
LÂM