Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

LƯU VĂN TỬNG-1947

Tên đầy đủ
LƯU VĂN TỬNG
Tên lót
VĂN
Tên chính
TỬNG
Họ chính
LƯU

Kết hôn THỊ PHÈN (Hai)Xem gia đình này

Con trai sinh ra
#1
LƯU TẤN THIỆN (Hai)
1943 (Quý Mùi)

Vợ qua đời THỊ PHÈN (Hai)
13 tháng 07 1943 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Sáu năm Quý Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 14 ngày ứng với ngày 21 tháng 07 năm 2021)

Qua đời 16 tháng 04 1947 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Hai năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 119 ngày ứng với ngày 07 tháng 04 năm 2021)

Chôn cất
Khóm 6, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.168582 Kinh độ (Lon): E105.174269