Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TRẦN THỊ KHOE-

Tên đầy đủ
TRẦN THỊ KHOE
Tên lót
THỊ
Tên chính
KHOE
Họ chính
TRẦN