Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ THĂM (Chín)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ THĂM (Chín)
Tên lót
THỊ
Tên chính
THĂM
Họ chính
NGUYỄN
Bà nội qua đời THỊ QUÂN
22 tháng 08 1923 (Nhầm ngày Mười Một tháng Bảy năm Quý Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 102 ngày ứng với ngày 18 tháng 08 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Anh em
Chị em
Chị em
Anh em
Anh em
Chị em
Bản thân