Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

LÂM THIÊN-

Tên đầy đủ
LÂM THIÊN
Tên chính
THIÊN
Họ chính
LÂM

Ông ngoại qua đời VĂN THIỆU (Ba)
5 tháng 06 1935 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Năm năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 47 ngày ứng với ngày 14 tháng 06 năm 2021)

Bà ngoại qua đờiCHÂU THỊ HƯỜN
19 tháng 11 1965 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Mười năm Ất Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 123 ngày ứng với ngày 01 tháng 12 năm 2021)