Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN HẠNH TUYÊN (Ba)Tuổi đời: 41 niên1980-

Tên đầy đủ
NGUYỄN HẠNH TUYÊN (Ba)
Tên lót
HẠNH
Tên chính
TUYÊN
Họ chính
NGUYỄN

Sinh nhật 1980 (Canh Thân) 23

Kết hôn? ? ?Xem gia đình này

Chị em sinh raNGUYỄN HẠNH TUYỀN (Tư)
1982 (Nhâm Tuất) (lúc 2 tuổi)

Anh em sinh raNGUYỄN THANH TUYẾN (Năm)
1984 (Giáp Tý) (lúc 4 tuổi)

Chị em sinh raNGUYỄN HẠNH TUYẾN (Sáu)
1985 (Ất Sửu) (lúc 5 tuổi)

Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ ANH
18 tháng 11 1996 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Mười năm Bính Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 100 ngày ứng với ngày 12 tháng 11 năm 2021) (lúc 16 tuổi)

Con trai sinh ra
#1
NGUYỄN ĐÌNH VĂN
1999 (Kỷ Mão) (lúc 19 tuổi)

Con trai sinh ra
#2
NGUYỄN ĐÌNH CA
2003 (Quý Mùi) (lúc 23 tuổi)

Ông ngoại qua đời VĂN LÂN (Sáu)
29 tháng 09 2006 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Tám năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 41 ngày ứng với ngày 14 tháng 09 năm 2021) (lúc 26 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị gái
2 niên
Bản thân
3 niên
Em gái
3 niên
Em trai
2 niên
Em gái
Gia đình với ? ? ? - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
5 niên
Con trai