Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TRẦN THỊ LỘC-

Tên đầy đủ
TRẦN THỊ LỘC
Tên lót
THỊ
Tên chính
LỘC
Họ chính
TRẦN

Kết hôn VĂN CHỨC (Sáu)Xem gia đình này

Qua đời