Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

LÂM THỊ PHƯƠNG THƠ (Ba)-

Tên đầy đủ
LÂM THỊ PHƯƠNG THƠ (Ba)
Tên lót
THỊ PHƯƠNG
Tên chính
THƠ
Họ chính
LÂM