Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN HOÀNGTuổi đời: 55 niên1912-1967

Tên đầy đủ
VĂN HOÀNG
Tên lót
VĂN
Tên chính
HOÀNG
Họ chính
Sinh nhật 1912 (Nhâm Tý) 24 24

Kết hôn THỊ TIÊNXem gia đình này

Chị em sinh ra THỊ ĐẠM
1916 (Bính Thìn) (lúc 4 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN SÍNH
1924 (Giáp Tý) (lúc 12 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ THIỆP
1929 (Kỷ Tỵ) (lúc 17 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ LIỆP
1932 (Nhâm Thân) (lúc 20 tuổi)

Ông nội qua đời VĂN HIỀN
1934 (Giáp Tuất) (lúc 22 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ TIẾP
1936 (Bính Tý) (lúc 24 tuổi)

Anh em sinh ra GIA YÊN
1941 (Tân Tỵ) (lúc 29 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN DIÊM
1942 (Nhâm Ngọ) (lúc 30 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ KIM
1943 (Quý Mùi) (lúc 31 tuổi)

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ BIÊN
1943 (Quý Mùi) (lúc 31 tuổi)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ PHÒNG
1946 (Bính Tuất) (lúc 34 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ TĂNG
1948 (Mậu Tý) (lúc 36 tuổi)

Anh em sinh ra MINH HUY
1957 (Đinh Dậu) (lúc 45 tuổi)

Cha qua đời VĂN KHẢI (Ba)
1958 (Mậu Tuất) (lúc 46 tuổi)

Qua đời 1967 (Đinh Mùi) (lúc 55 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị gái
4 niên
Chị gái
3 niên
Bản thân
5 niên
Em gái
Gia đình của cha với NGUYỄN THỊ THẾ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Anh em khác mẹ
6 niên
Chị em khác mẹ
4 niên
Chị em khác mẹ
11 niên
Anh em khác mẹ
Gia đình của cha với NGUYỄN THỊ NĂM - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Chị em khác mẹ
6 niên
Anh em khác mẹ
3 niên
Chị em khác mẹ
6 niên
Chị em khác mẹ
10 niên
Anh em khác mẹ
Gia đình với THỊ TIÊN - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
Con gái
Con gái
Con trai
Con trai
Con gái
Con trai
Con gái
Con trai
Con gái