Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

MINH ĐẠT-

Tên đầy đủ
MINH ĐẠT
Tên lót
MINH
Tên chính
ĐẠT
Họ chính

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ CẨN
1993 (Quý Dậu)