Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

DU TÔ LÂU-

Tên đầy đủ
DU TÔ LÂU
Tên lót
Tên chính
LÂU
Họ chính
DU
Kết hôn THỊ DUNGXem gia đình này

Vợ qua đời THỊ DUNG
1928 (Mậu Thìn)

Qua đời