Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

VĂN BY-

Tên đầy đủ
VĂN BY
Tên lót
VĂN
Tên chính
BY
Họ chính