Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

BÙI TẤN KHIÊM (Ba)-

Tên đầy đủ
BÙI TẤN KHIÊM (Ba)
Tên lót
TẤN
Tên chính
KHIÊM
Họ chính
BÙI