Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ TÂY-

Tên đầy đủ
THỊ TÂY
Tên lót
THỊ
Tên chính
TÂY
Họ chính

Bà nội qua đờiDU THỊ NỮ
1968 (Mậu Thân)

Ông nội qua đời VĂN NGẠN (Năm)
1969 (Kỷ Dậu)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ ÁNH
1984 (Giáp Tý)

Cha qua đời VĂN QUAN
1995 (Ất Hợi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
Chị em
Chị em
Chị em
Anh em
Chị em
Chị em