Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN THỊ THANH TRÚC-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ THANH TRÚC
Tên lót
THỊ THANH
Tên chính
TRÚC
Họ chính
NGUYỄN