Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

LƯƠNG THỊ MỸ HẬU-

Tên đầy đủ
LƯƠNG THỊ MỸ HẬU
Tên lót
THỊ MỸ
Tên chính
HẬU
Họ chính
LƯƠNG