Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VĂN PHÚC-

Tên đầy đủ
VĂN PHÚC
Tên lót
VĂN
Tên chính
PHÚC
Họ chính