Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

DU TÔ KHỞI-

Tên đầy đủ
DU TÔ KHỞI
Tên lót
Tên chính
KHỞI
Họ chính
DU

Ông ngoại qua đời VĂN KHÁNH (Tư)
1957 (Đinh Dậu)

Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ THỐ
1960 (Canh Tý)