Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

VƯƠNG GIA KIỆT (Ba)-

Tên đầy đủ
VƯƠNG GIA KIỆT (Ba)
Tên lót
GIA
Tên chính
KIỆT
Họ chính
VƯƠNG