Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THANH ĐẰNG-

Tên đầy đủ
THANH ĐẰNG
Tên lót
THANH
Tên chính
ĐẰNG
Họ chính