Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN THỊ CHỪ-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ CHỪ
Tên lót
THỊ
Tên chính
CHỪ
Họ chính
NGUYỄN

Kết hônTRẦN HẢI THOẠIXem gia đình này

Chồng qua đờiTRẦN HẢI THOẠI
1983 (Quý Hợi)

Qua đời

Gia đình với TRẦN HẢI THOẠI - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
Con trai
Con trai
Con gái