Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN NHỰT VY (Hai)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN NHỰT VY (Hai)
Tên lót
NHỰT
Tên chính
VY
Họ chính