Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRƯỜNG AN (Mười Một)Tuổi đời: 45 niên1976-

Tên đầy đủ
TRƯỜNG AN (Mười Một)
Tên lót
TRƯỜNG
Tên chính
AN
Họ chính
Sinh nhật 1976 (Bính Thìn) 42 38

Kết hônVƯƠNG THỊ MỸ LANXem gia đình này

Anh em sinh ra THANH ĐIỀN (Mười Hai)
1979 (Kỷ Mùi) (lúc 3 tuổi)

Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ CỰU (Bảy)
1 tháng 06 1980 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Tư năm Canh Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 12 ngày ứng với ngày 30 tháng 05 năm 2021) (lúc 4 tuổi)

Ghi chú: (Ngày Ất Tỵ, tháng Tân Tỵ, năm Canh Thân)
Ông ngoại qua đờiTRẦN VĂN ĐÀI
14 tháng 02 1983 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Giêng năm Quý Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 94 ngày ứng với ngày 13 tháng 02 năm 2021) (lúc 7 tuổi)

Anh em qua đời HỮU THỌ (Hai)
3 tháng 12 1988 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Mười năm Mậu Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 195 ngày ứng với ngày 29 tháng 11 năm 2021) (lúc 12 tuổi)

Anh em qua đời THANH ĐIỀN (Mười Hai)
30 tháng 09 2002 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Tám năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 135 ngày ứng với ngày 30 tháng 09 năm 2021) (lúc 26 tuổi)

Anh em qua đời VĂN CHUNG (Mười)
13 tháng 12 2005 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Mười Một năm Ất Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 212 ngày ứng với ngày 16 tháng 12 năm 2021) (lúc 29 tuổi)

Con trai sinh ra
#1
THẾ VINH (Hai)
2008 (Mậu Tý) (lúc 32 tuổi)

Cha qua đời HỮU HƯỚT
27 tháng 05 2008 (Nhầm ngày Hăm Ba tháng Tư năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 16 ngày ứng với ngày 03 tháng 06 năm 2021) (lúc 32 tuổi)

Anh em qua đời HỮU (Tám)
25 tháng 10 2013 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Chín năm Quý Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 161 ngày ứng với ngày 26 tháng 10 năm 2021) (lúc 37 tuổi)

Con gái sinh ra
#2
VY (Ba)
2015 (Ất Mùi) (lúc 39 tuổi)

Mẹ qua đờiTRẦN THỊ NÕN (Tám)
23 tháng 02 2016 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Giêng năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 80 ngày ứng với ngày 27 tháng 02 năm 2021) (lúc 40 tuổi)

Chị em qua đời THỊ KIM THOA (Ba)
29 tháng 05 2016 (Nhầm ngày Hăm Ba tháng Tư năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 16 ngày ứng với ngày 03 tháng 06 năm 2021) (lúc 40 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
3 niên
Chị gái
3 niên
Chị gái
3 niên
Anh trai
3 niên
Chị gái
5 niên
Chị gái
2 niên
Anh trai
4 niên
Anh trai
2 niên
Anh trai
4 niên
Bản thân
4 niên
Em trai
Gia đình với VƯƠNG THỊ MỸ LAN - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
8 niên
Con gái