Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN THỊ QUYỀN (Hai)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ QUYỀN (Hai)
Tên lót
THỊ
Tên chính
QUYỀN
Họ chính
NGUYỄN