Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TẤN THÔITuổi đời: 67 niên1954-

Tên đầy đủ
TẤN THÔI
Tên lót
TẤN
Tên chính
THÔI
Họ chính

Sinh nhật 1954 (Giáp Ngọ)

Kết hônBÙI NGỌC TRINHXem gia đình này

Con trai sinh ra
#1
TRƯỜNG CỬU (Hai)
1978 (Mậu Ngọ) (lúc 24 tuổi)

Con gái sinh ra
#2
THỊ THU BA (Ba)
1981 (Tân Dậu) (lúc 27 tuổi)

Con trai sinh ra
#3
VĂN NHI (Tư)
1983 (Quý Hợi) (lúc 29 tuổi)

Con gái sinh ra
#4
THỊ DIỆU HIỀN (Năm)
1985 (Ất Sửu) (lúc 31 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#1
THỊ NHƯ HUỲNH (Hai)
2002 (Nhâm Ngọ) (lúc 48 tuổi)

Gia đình với BÙI NGỌC TRINH - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con trai
4 niên
Con gái
3 niên
Con trai
3 niên
Con gái