Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ NGỌC ĐẬM (Ba)Tuổi đời: 48 niên1973-

Tên đầy đủ
THỊ NGỌC ĐẬM (Ba)
Tên lót
THỊ NGỌC
Tên chính
ĐẬM (Ba)
Họ chính

Sinh nhật 1973 (Quý Sửu) 28 26

Chị em sinh ra THỊ NGỌC MAI (Tư)
1981 (Tân Dậu) (lúc 8 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ NGỌC ĐẶNG (Năm)
1982 (Nhâm Tuất) (lúc 9 tuổi)

Ông nội qua đời VĂN LÂN (Sáu)
29 tháng 09 2006 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Tám năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 41 ngày ứng với ngày 14 tháng 09 năm 2021) (lúc 33 tuổi)

Cha qua đời HỮU LỢI (Tư)
11 tháng 02 2019 (Nhầm ngày mùng Bảy tháng Giêng năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 167 ngày ứng với ngày 18 tháng 02 năm 2021)11:45 (lúc 46 tuổi)

Địa chỉ: đường Rạch Rập, phường 8, thành phố Cà mau, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị gái
2 niên
Bản thân
9 niên
Em gái
2 niên
Em gái