Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ RỒNG (Ba)Tuổi đời: 63 niên1881-1944

Tên đầy đủ
THỊ RỒNG (Ba)
Tên lót
THỊ
Tên chính
RỒNG
Họ chính

Sinh nhật 1881 (Tân Tỵ) 36 34

Kết hônTRẦN QUANG KHÁXem gia đình này

Anh em sinh ra VĂN THƠ (Tư)
1881 (Tân Tỵ)

Anh em sinh ra VĂN TRÍ (Năm)
1883 (Quý Mùi) (lúc 2 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN KHÁNH (Tư)
1885 (Ất Dậu) (lúc 4 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN DỤNG (Sáu)
1886 (Bính Tuất) (lúc 5 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN NGẠN (Năm)
1887 (Đinh Hợi) (lúc 6 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN CANG(Bảy)
1891 (Tân Mão) (lúc 10 tuổi)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ KÍCH (TT)
1897 (Đinh Dậu) (lúc 16 tuổi)

Cha qua đời VĂN ĐỊNH
1907 (Đinh Mùi) (lúc 26 tuổi)

Con trai sinh ra
#1
TRẦN QUANG LÊ
1910 (Canh Tuất) (lúc 29 tuổi)

Anh em qua đời VĂN THIỆU (Ba)
5 tháng 06 1935 (Nhầm ngày mùng Năm tháng Năm năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 47 ngày ứng với ngày 14 tháng 06 năm 2021) (lúc 54 tuổi)

Anh em qua đời VĂN THƠ (Tư)
22 tháng 04 1938 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Ba năm Mậu Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 89 ngày ứng với ngày 03 tháng 05 năm 2021) (lúc 57 tuổi)

Anh em qua đời VĂN TRÍ (Năm)
1939 (Kỷ Mão) (lúc 58 tuổi)

Qua đời 1944 (Giáp Thân) (lúc 63 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
5 niên
Bản thân
1 niên
Anh em sinh đôi
3 niên
Em trai
4 niên
Em trai
6 niên
Em trai
Gia đình của cha với ĐỖ THỊ NHẪN (CT) - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Chị em khác mẹ
2 niên
Anh em khác mẹ
12 niên
Anh em khác mẹ
3 niên
Anh em khác mẹ
Gia đình với TRẦN QUANG KHÁ - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai