Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐÁI VĂN BÌNH-

Tên đầy đủ
ĐÁI VĂN BÌNH
Tên lót
VĂN
Tên chính
BÌNH
Họ chính
ĐÁI

Bà ngoại qua đờiBÙI THỊ THẮM
1985 (Ất Sửu)