Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THÁI VĂN BẢN1905-

Tên đầy đủ
THÁI VĂN BẢN
Tên lót
VĂN
Tên chính
BẢN
Họ chính
THÁI

Sinh nhật 1905 (Ất Tỵ)

Kết hôn THỊ PHÁT (Ba)Xem gia đình này

Cháu ngoại trai sinh ra
#1
ĐẶNG VĂN THINH
1947 (Đinh Hợi) (lúc 42 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#2
ĐẶNG THỊ XUÂN
1951 (Tân Mão) (lúc 46 tuổi)

Qua đời

Gia đình với THỊ PHÁT (Ba) - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Con gái
Con gái
Con trai
Con gái
Con trai
Con trai