Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

HUỲNH MINH NHẬT-

Tên đầy đủ
HUỲNH MINH NHẬT
Tên lót
MINH
Tên chính
NHẬT
Họ chính
HUỲNH