Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

THỊ THOÀN1907-

Tên đầy đủ
THỊ THOÀN
Tên lót
THỊ
Tên chính
THOÀN
Họ chính

Sinh nhật 1907 (Đinh Mùi) 19 19

Chị em sinh ra THỊ BAN
1910 (Canh Tuất) (lúc 3 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN HOÀNG
1912 (Nhâm Tý) (lúc 5 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ ĐẠM
1916 (Bính Thìn) (lúc 9 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN SÍNH
1924 (Giáp Tý) (lúc 17 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ THIỆP
1929 (Kỷ Tỵ) (lúc 22 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ LIỆP
1932 (Nhâm Thân) (lúc 25 tuổi)

Ông nội qua đời VĂN HIỀN
1934 (Giáp Tuất) (lúc 27 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ TIẾP
1936 (Bính Tý) (lúc 29 tuổi)

Anh em sinh ra GIA YÊN
1941 (Tân Tỵ) (lúc 34 tuổi)

Anh em sinh ra VĂN DIÊM
1942 (Nhâm Ngọ) (lúc 35 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ KIM
1943 (Quý Mùi) (lúc 36 tuổi)

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ BIÊN
1943 (Quý Mùi) (lúc 36 tuổi)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ PHÒNG
1946 (Bính Tuất) (lúc 39 tuổi)

Chị em sinh ra THỊ TĂNG
1948 (Mậu Tý) (lúc 41 tuổi)

Anh em sinh ra MINH HUY
1957 (Đinh Dậu) (lúc 50 tuổi)

Cha qua đời VĂN KHẢI (Ba)
1958 (Mậu Tuất) (lúc 51 tuổi)

Anh em qua đời VĂN HOÀNG
1967 (Đinh Mùi) (lúc 60 tuổi)

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
4 niên
Em gái
3 niên
Em trai
5 niên
Em gái
Gia đình của cha với NGUYỄN THỊ THẾ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Anh em khác mẹ
6 niên
Chị em khác mẹ
4 niên
Chị em khác mẹ
11 niên
Anh em khác mẹ
Gia đình của cha với NGUYỄN THỊ NĂM - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Chị em khác mẹ
6 niên
Anh em khác mẹ
3 niên
Chị em khác mẹ
6 niên
Chị em khác mẹ
10 niên
Anh em khác mẹ