Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

DIỆP QUỐC EM (Mười)-

Tên đầy đủ
DIỆP QUỐC EM (Mười)
Tên lót
QUỐC
Tên chính
EM
Họ chính
DIỆP
Ông nội qua đờiDIỆP VĂN PHÁO
12 tháng 11 2002 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Mười năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 190 ngày ứng với ngày 12 tháng 11 năm 2021)

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ MANH (Sáu)
21 tháng 09 2012 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Tám năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 129 ngày ứng với ngày 12 tháng 09 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Anh em
Chị em
Anh em
Chị em
Chị em
Anh em
Anh em
Bản thân