Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN TRẦN MINH HẢI (Hai)Tuổi đời: 24 niên1997-

Tên đầy đủ
NGUYỄN TRẦN MINH HẢI (Hai)
Tên lót
TRẦN MINH
Tên chính
HẢI
Họ chính
NGUYỄN