Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH TRỌNG TRÍ (Hai)Tuổi đời: 13 niên2008-

Tên đầy đủ
HUỲNH TRỌNG TRÍ (Hai)
Tên lót
TRỌNG
Tên chính
TRÍ
Họ chính
HUỲNH
Sinh nhật 2008 (Mậu Tý) 27 26

Chị em sinh raHUỲNH THỊ MỸ ANH (Ba)
2016 (Bính Thân) (lúc 8 tuổi)