Gia phả dòng họ Lê ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

NGUYỄN THỊ LÀI-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ LÀI
Tên lót
THỊ
Tên chính
LÀI
Họ chính
NGUYỄN

Kết hônNGUYỄN ? ?Xem gia đình này

Kết hônLIM HAI TUAXem gia đình này

Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ ANH
18 tháng 11 1996 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Mười năm Bính Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 100 ngày ứng với ngày 12 tháng 11 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
3 niên
Anh em
3 niên
Chị em
4 niên
Anh em
Bản thân
Chị em
Chị em
Gia đình với NGUYỄN ? ? - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
Con trai
Gia đình với LIM HAI TUA - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai